50 ש"ח מתנה בהצטרפות לניוזלטר

טלפון להזמנות 0544949202

משלוח חינם לרוכשים החל מ 300 ש"ח

תקנון שימוש באתר

תקנון אתר

האתר ARIO-SHOP.CO.IL שבאמצעותו מתבצעות מכירות קמעוניות (להלן האתר), של תכשיטים (להלן המוצרים),מנוהל על ידי שלומית עזרתי ברדה מרחוב בר כוכבא 7 , נס ציונה (להלן הבעלים) של חברת ARIO By Shlomit Berdah עוסק מורשה ח.פ. 032044844 , מבר כוכבא 7 נס ציונה (להלן החברה).

הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד.

בכל מקרה שיבוצעו פעולה/פעולות באתר על ידי קטין/נה (מתחת לגיל 18) או משתמשים אחרים שאינם רשאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מטעמם, הרי שהמשתמשים נדרשים ליידע את ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות תנאי השימוש והתקנון ולקבל את אישורם והסכמתם לביצוע כל פעולה באתר.

ההורה ו/או האפוטרופוס אחראים ליידע את הקטין/נה המעוניינת לגלוש באתר על ההוראות הקבועות בתנאי השימוש והתקנון ולפקח על פעילותם. יודגש כי כל פעולה אשר תבוצע באתר על ידי הקטין/נה מהווה הסכמה של הקטין/נה ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס לתנאי השימוש והתקנון.

השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי התקנון המפורטים להלן כל אדם או חברה המבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה, מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו.

הלקוח מסכים בעת ביצוע הפעולה באתר כי תהליך הרכישה באתר יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו/ או למי מטעמו\ כל טענה או תביעה כנגד הגב' שלומית ברדה /חברת ARIO BY SHLOMIT BERDAH/ או מי מעובדיה או מנהליה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של חב' ARIO על פי תקנון זה .

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרת מכירה וקנייה של המוצרים באמצעותם.

אין להעתיק, לשכפל, למכור ו/ או להציג מוצר כלשהו אלא אם ניתנה לכך רשות והכתב מהחברה.

הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם לפעם, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל .

תנאי השימוש המפורטים להלן חלים על השימוש באתר כהגדרתו באמצעות כל מכשיר אלקטרוני המאפשר גישה לרשת האינטרנט, מחשב, טלפון נייד, טאבלט, מחשב כף יד ועוד…) כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם ברשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

רישומי השרת עליו מתנהל האתר, בדבר הפעולות המתבצעות ע"י הלקוח באמצעות האתר, יהוו ראיה לכאורה לעשיית הפעולות על ידו .

מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות או לעדכן את תנאי השימוש באתר כפי שיראו לנכון.

מפעילי האתר רשאים לשנות, ולעדכן את התקנון מפעם לפעם, ללא התראה מראש.

תוקף כל שינוי לתקנון, יהיה ממועד ביצוע השינוי. ללקוח לא יהיו תלונות כלפי החברה בגין השינויים בתקנון. כל פעולה שתבוצע באתר לאחר פרסום התקנון, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

החברה רשאית להפסיק את פעולת האתר בכל עת ללא הודעה מראש. הזמנות שבוצעו עד למועד הפסקת הפעילות יכובדו ע"י החברה בהתאם להוראות תקנון זה .

הזמנת מוצרים ואספקתם

רכישת פריטים תתאפשר למשתמש בעל כרטיס אשראי בתוקף ו/או חשבון PAYPAL ו/או חשבון בנק או תשלום במזומן לשליח.

הרכישה באתר אפשרית 24 שעות ביממה.

לשירות לקוחות ניתן לפנות בטלפון: 0544949202, בימי עסקים בין השעות 9:00 עד 17:00 או בדוא”ל info@ario-shop.co.il.

משתמש המעוניין לרכוש פריטים באתר, יסמן את הפריט הנבחר, צבע, כמות וכן את אופן אספקת המשלוח אם בדואר רשום, שליחים או איסוף עצמי (להלן: “הזמנה”).

המחירים, זמינות התכשיטים ותנאי רכישה אחרים עשויים להשתנות מעת לעת.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון התכשיטים או להפסיקם או לשנות את מחיר התכשיטים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.

יש להזין פרטים אישיים כגון: שם, כתובת מדויקת, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון ופרטים נוספים באם ידרשו לשם ביצוע העסקה.

ניתן להזמין את המוצרים לכתובת אחרת.

יש לבחון היטב את הנתונים שהזנת בטופס זה. מפעילי האתר לא יהיו אחראים בגין אי הגעת הפריטים במקרה בו הטופס מולא באופן שגוי.

המשתמש מתחייב להזין אך ורק את פרטיו האישיים ולא להזין כל פרט של צד שלישי (למעט במקום המיועד לכך במקרה של הזמנת הפריט לצג שלישי), וכן, להזין מידע אמיתי ונכון לגביו, לרבות, שמו, כתובת מגוריו, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, טלפון נייד וכל פרט אשר יידרש ממנו על מנת לבצע את הרכישה.

מפעילי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יהיו רשאים להפסיק את תהליך הרכישה באופן מידי וללא כל הודעה מוקדמת וכן, יהיו רשאים לסרב לספק את הפריטים שנבחרו ע”י משתמש במידה והוזן מידע שקרי ושאינו אמיתי או מכל סיבה אחרת כפי שיראו מפעילי האתר לנכון.

אישור ביצוע ההזמנה על ידי החברה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומותנה , בין היתר, בכך שהמוצר/הפריט הנבחר קיים במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה.

במידה ואילו מן המוצרים/הפריטים שבהזמנה, אינם נמצאים במלאי החברה, תודיע החברה ללקוח על כך. החברה לא תהיה מחויבת במכירת המוצר או הפריט החסר וללקוח לא תהיה כל טענה/דרישה או תביעה בעניין זה כנגד החברה ובלבד שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם, במידה ושילם לחברה בגין המוצר/הפריט החסר, או שהחברה תבטל את החיוב בגין המוצר או הפריט החסר במידה ובוצע.

התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד. ייתכנו שינויים/ הבדלים בין אופן תצוגת הפריטים והמוצרים לרבות צבעי המוצרים ובין נראות המוצרים בפועל, זאת כפועל יוצא משינויים באיכות והעברת הצילום המועבר למחשב.

ביצוע תשלום 

ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות פייפאל, בהעברה בנקאית, אפליקציות תשלום : BIT /PAYBOX או תשלום מזומן לשליח בעת המסירה.

בתום ביצוע החיוב אם בחר לשלם באמצעות כרטיס אשראי/אפליקציית תשלום /PAYPAL יקבל המשתמש הודעה בדואר אלקטרוני אודות פרטי ההזמנה שביצע, אישור סופי (להלן: “האישור הסופי”) בדבר ביצוע העסקה יאושר רק לאחר בדיקת פרטי כרטיס האשראי ע”י חברות האשראי (להלן: “עסקה”).

אם בחר באמצעי תשלום העברה בנקאית, יהיה עליו לשלוח העתק פרטי העברה בוואטאפ למספר 0544949202, לאחר קבלת האישור ההזמנה תאושר ותועבר לביצוע.

אם בחר בתשלום מזומן לשליח, רק לאחר קבלת הכסף המזומן במשרדינו,תישלח קבלה על ביצוע העסקה.

מחירי הפריטים המופיעים באתר כוללים תוספת מע”מ כחוק, אך אינם כוללים את עלות המשלוח, אשר מתווספת רק במעמד ההזמנה.

כל המוצרים המופיעים באתר ניתנים לרכישה מקוונת, על אף האמור, ייתכן ומוצרים שונים יאזלו מן המלאי מפעם לפעם ולא ימכרו באופן זמני. כמו כן, בשל החלפת קולקצייה מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ייפסק ייצורם של פריטים מסויימים ומשכך לא תתאפשר רכישתם לאחר אזילתם מהמלאי.

המוצרים מסופקים על פי המידות המצויינות באתר. במידה וברצון הלקוח לרכוש מידה שאינה מופיעה באתר עליו לפנות לשירות הלקוחות במספר 0544949202.

במידה ותתאפשר הזמנה שלא במידות המפורטות באתר, תחשב ההזמנה כייצור מיוחד בהתאמה אישית ללקוח על כל המשתמע ועל פי כל דין .

לאחר ביצוע ההזמנה והשלמת התשלום, התכשיט יועבר לביצוע.

התכשיטים באתר עשויים בעבודת יד ומשך ההכנה נע בין 3-7 ימים,לבירור סטטוס הכנה וקבלת מועד הכנה משוער ניתן ליצור קשר לוואטסאפ במספר 0544949202.

אזורי השירות המעודכנים נכון למועד זה הם בכל תחומי מדינת ישראל למעט ישובי האוטונומיה הפלשתינית.

המוצרים המוזמנים שתמורתם נפרעה יסופקו ללקוח בארבעה דרכים לבחירתו:

איסוף עצמי מהחברה בכתובת בר כוכבא 7 ב נס ציונה / או מרחוב הקישון 10 בבני ברק- ללא עלות

משלוח בדואר רשום באמצעות דואר ישראל בעלות 21 ש"ח - ברכישה מעל 300 ש"ח, ללא עלות

משלוח לנקודות איסוף/לוקר בעלות 20 ש"ח - ברכישה מעל 300 ש"ח , ללא עלות.

שליח עד הבית - בעלות של 50 ש"ח - ברכישה מעל 250 ש"ח -ישולם סכום מופחת של 25 ש"ח. ברכישה מעל 500 ש"ח שליח עד הבית ללא עלות

במידה ובחר הלקוח באיסוף עצמי של המוצר, יאסוף הלקוח את המוצר תוך 14 ימי עבודה ובתיאום טלפוני מראש .

איסוף מבר כוכבא - 0544949202, איסוף מהקישון - 0544949200

בכל מקרה בו לא ניתן יהיה לבצע את האספקה כגון: אזור בעל גישה מוגבלת מבחינה ביטחונית, כתובת שגויה וכדומה, מפעילי האתר יצרו קשר עם המשתמש לתיאום אספקה מחודשת או איסוף עצמי או ביטול ההזמנה.

מפעילי האתר יהיו רשאים לגבות דמי משלוח נוספים במקרה כאמור.

מפעילי האתר לא יהיו אחראים בכל מקרה של איחור או עיכוב באספקה שמקורו בחברות הדואר והשילוח ו/או במקרה של כוח עליון, שביתה או השבתה.

זמני הגעה

דואר רשום מגיע תוך 21 ימי עסקים. למשלוח זה מספר מעקב בו ניתן לצפות במיקום החבילה בכל רגע נתון. אין התחייבות לזמן הגעה.

שליח עד הבית מגיע בדר"כ תוך יום או יומיים מרגע מסירת החבילה לשליח על ידי בית העסק השליח מתקשר כדי לתאם מסירה למספר שהזנתם בהזמנה

מקומות מרוחקים- צפונה/דרומה או מקומות מבודדים, פעם בכמה ימים עד שלושה/ארבעה ימי עסקים מרגע המסירה לשליח על ידי בית העסק.

מוצר שנשלח בדואר רשום ולא נאסף ע”י הלקוח לאחר שתי הודעות מסניף הדואר, המשלוח יוחזר לבית העסק. בית העסק ייצור קשר עם הלקוח לתיאום מסירה נוספת לבחירתו של הלקוח- בעלות משלוח נוסף (עלות משלוח החבילה דרך הדואר) בסך 21 ש"ח או 50 ש"ח עם שליח עד הבית.

מוצר שנשלח לנקודת מסירה/לוקר, מגיע תוך 2 ימי עסקים לנקודה שנבחרה.זמני המתנה של החבילות:

לוקר- החבילה תמתין כיומיים

חנות- החבילה תמתין כחמישה ימים

חבילה שלא תאסף, תוחזר אלי לסטודיו .

פריט שנשלח לנק' מסירה /לוקר והוחזר אלי עקב אי מסירה כרוך בעלות של 20 ש"ח. שליחתו מחדש ללקוח, כרוכה בתשלום נוסף של 20 ש"ח. כלומר- פריט שלא נמסר לנק' חלוקה/לוקר יוחזר אלי ויישלח שוב בעלות של 40 ש"ח נוספים שהם עלות החזרת המשלוח אלי ועלות השליחה ממני בפעם הנוספת.

מוצר שנשלח עם שליח עד הבית והלקוח אינו זמין בטלפון ואינו יוצר קשר עם החברה, המוצר יוחזר לחברה ויישלח פעם נוספת בתוספת תשלום עבור השליחות בסך 50 ש"ח

מדיניות החזרות, שינוי וביטול הזמנות

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו , לוודא שאכן קיבל את מה שהזמין .

במידה והלקוח מעוניין בקבלת פריט חלופי במקום הפריט שהוזמן בשל העובדה כי לא מצא חן בעיניו ,על המשתמש ליצור קשר תוך 24 שעות מקבלת הפריט ,עם שירות הלקוחות בכתובת הדואר האלקטרונית או בטלפון ולהודיע על רצונו להחליף את הפריט.

במידה והלקוח אינו מעוניין לקבל פריט חלופי, באפשרותו לבטל עסקה ולקבל זיכוי ולפעול על פי מניין הימים ובהתאם להנחיות הקבועות בעניין ביטול עסקה.

מוצרים אשר אינם בעיצוב אישי לפי הזמנת הלקוח, ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית לכתובת החברה: שלומית ברדה בר כוכבא 7 ב' 7405852 נס ציונה, באריזה המקורית ומבלי שנפל במוצר כל פגם ולא נעשה בו שימוש.

במידה והפריט הוחזר פגום או ניזוק או משומש, לא תאושר החלפה/זיכוי או החזר כספי.

מוצרים אשר נרכשו במבצע או בקטגוריית הסייל ( SALE )ניתן להחזיר/ לבטל עד יומיים מיום קבלתם.

תכשיטים בעיצוב אישי או כל תכשיט שהוגדר כייצור מיוחד על פי דרישה- לא תאושר החלפה/זיכוי או החזר כספי בגינו - בהתאם לסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

לא ניתן להחליף עגילים- מטעמי הגיינה

על פי חוק, בעת ביטול עסקה ינוכו דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם.

בכל מקרה של ביטול, דמי המשלוח לא יוחזרו.

לקוח שנהנה מהטבת משלוח חינם או שליח עד הבית בעלות מופחתת, בעת ביטול העיסקה יישא במחיר המשלוח המלא (50 ש"ח לשליח עד הבית ו 21 ש"ח לדואר רשום ו20 ש"ח לנקודת איסוף) בהתאם לצורת השילוח שנבחרה במעמד ההזמנה.

במידה והלקוח מעוניין לערוך שינויים במוצר לאחר קבלתו- עליו ליצור קשר עם החברה ולבדוק האם ניתן להכניס את השינויים ומהם העלויות הכרוכות בכך. מחיר מדויק יימסר ללקוח בהתאמה לשינוי וסוג העבודה ומורכבותה.

על הלקוח להביא את המוצר לחברה בכתובת: בר כוכבא 7 ב נס ציונה לשם עריכת השינויים. לאחר השלמת העבודה , הפריט ישלח ללקוח על פי בקשתו- בדואר רשום בעלות של 21 ש"ח, נקודת מסירה בעלות של 20 ש"ח או באמצעות שליח עד הבית בעלות 50 ש"ח שייגבו בנפרד.

במידה והחברה שלחה בטעות מוצר שגוי ללקוח, על הלקוח ליצור קשר באופן מיידי עם החברה בטלפון 0544949202 ולדווח על כך. באחריות החברה לאסוף את הפריט מהלקוח ולהחליף את הפריט לזה שהוזמן, ללא עלות נוספת מצד הלקוח.

החברה רשאית לבטל הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:

אם נפלה טעות בתיאור המוצר או מחירו.

במידה והוזמן פריט שאזל מהמלאי

כאשר ביצוע ההזמנה נעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין.

כאשר ללקוח קיים ועומד חוב כספי לחברה שטרם נפרע.

אם כרטיס האשראי שבאמצעותו נעשתה הרכישה נחסם או הוגבל לשימוש.

הודעה בדבר ביטולים אלו תימסר ללקוח וכל חיוב שחויב הלקוח ,יבוטל.

אחריות על התכשיטים

האחריות לתכשיטים ניתנת על ידי חברת ARIO By Shlomit Berdah לתקופה של שנה מרגע הרכישה למעט מחזיקי המפתחות ותליוני הקישוט של התיקים.

האחריות תקפה בתנאים הבאים:

שנעשה שימוש סביר בתכשיט.

שלא התקיים מגע בין התכשיט לבין חומצות ו/ או חמרי ניקוי.

שלא נטבל/נשטף במים, למעט תכשיטים שנכתב במפורש באתר שניתן להתקלח ללא חשש. יובהר בזאת שהכוונה למים מתוקים ואינה כוללת מי מלח או בריכות שחייה.

שלא בוצעו בתכשיט תיקונים שאינם נעשו על ידי חברת ARIO By Shlomit Berdah

האחריות אינה תקפה על שבר, קרע או פגיעה בתכשיט בשל שימוש שאינו סביר, או אי עמידה בתנאי השימוש המומלצים (בגלויה המצורפת למוצר)

האחריות אינה תקפה על אובדן או גניבה

על הלקוח להביא את הפריט/ים לבית העסק על מנת לתקנו.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר.

תיקונים בתום תקופת האחריות

על הלקוח ליצור קשר עם החברה ולבדוק האם ניתן לתקן את התכשיט/מוצר ומהם העלויות הכרוכות בכך. מחיר מדויק יימסר ללקוח בהתאמה לסוג העבודה ומורכבותה. על הלקוח להביא את המוצר לחברה בכתובת: בר כוכבא 7 ב נס ציונה לשם הערכה ותיקון (אם מתאפשר).

לאחר השלמת העבודה , הפריט ישלח ללקוח על פי בקשתו- בדואר רשום בעלות של 21 ש"ח לנקודת מסירה בעלות של 20 ש"ח או באמצעות שליח עד הבית בעלות 50 ש"ח שייגבו בנפרד.

זמן טיפול בתיקונים עד 14 ימי עסקים